Svenskt robotforum

Information => Om forumet => Ämnet startat av: Robotnyheter skrivet 23 oktober 2010 kl. 16:50:17

Titel: Syftet med detta forum
Skrivet av: Robotnyheter skrivet 23 oktober 2010 kl. 16:50:17
Syftet med detta diskussionsforum är att samla robotintresserade runt om i Sverige, då det vid skapandet saknades ett svenskspråkigt sådant alternativ för allmänheten. Här är tanken att det ska diskuteras humanoida robotar, autonoma fordon, UAV:s, artificiell intelligens, cyborgs, etiska dilemman m.m.

Eftersom forumet är såpass nytt kan upplägget komma att ändras allt eftersom. D.v.s kategorier som tillkommer, slås ihop eller flyttas.

Detta forum är även en del av nyhetssidan Robotnyheter.se. (http://robotnyheter.se/.)